top of page

NANOBUBBLES

Picture1.jpg

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Moleaer στη γεννήτρια Neo Nanobubble είναι μια εξαιρετικά αποδοτική τεχνολογία έγχυσης αερίου που μετατρέπει το καθαρό οξυγόνο σε νανοφυσαλίδες και επιτυγχάνει νερό υπερκορεσμένο με διαλυμένο οξυγόνο.

Η Moleaer Neo Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων σε θερμοκήπια και καλλιέργειες και μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υφιστάμενο σύστημα άρδευσης ή επεξεργασίας νερού.

Εγχέοντας στο υγρό τρισεκατομμύρια νανοφυσαλίδες, επιτυγχάνει νερό υπερκορεσμένο με διαλυμένο οξυγόνο.

Οι νανοφυσαλίδες παραμένουν αιωρούμενες στο νερό για μεγάλες χρονικές περιόδους, λειτουργώντας σαν μια μπαταρία οξυγόνου για το νερό.

Ιδιαίτερα σημαντικό γνώρισμα της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων Moleaer, είναι η χαμηλή

ενεργειακή απαίτηση. Ο βαθμός απόδοσης οξυγόνου στο νερό, φτάνει τα 10 kg O2/kwh, καθιστώντας την τεχνολογία νανοφυσαλίδων την απολύτως πιο αποδοτική και οικονομική τεχνολογία οξυγόνωσης.

1Depositphotos_223481768_XL.jpg

Τι είναι οι νανοφυσαλίδες?

Ως νανοφυσαλίδες σε ένα υγρό ή υδατικό διάλυμα, εννοούνται οι φυσαλίδες αερίου που έχουν διάμετρο μικρότερη από 100 nm και είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια νανοφυσαλίδα είναι 2.500 φορές μικρότερες από έναν κόκκο επιτραπέζιου αλατιού, ενώ σε μια μικροφυσαλίδα χωρούν περίπου 60 εκατομμύρια νανοφυσαλίδες.

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους, οι νανοφυσαλίδες διαθέτουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά όπως, ουδέτερη άνωση εντός νερού, ισχυρά αρνητικό επιφανειακό φορτίο και
πολύ μεγάλη επιφάνεια σώματος ανά μονάδα όγκου. Τα χαρακτηριστικά αυτά, προσδίδουν στις νανοφυσαλίδες ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες και συμπεριφορές, τις οποίες μπορούμε και εκμεταλλευτούμε και να εφαρμόσουμε στις αγροκαλλιέργειας και στο νερό άρδευσης.


 

Ιδιότητες & συμπεριφορά των νανοφυσαλίδων

 

Ιδιότητες

 • Ισχυρά αρνητικό επιφανειακό ηλεκτρικό φορτίο και υψηλό «ζ-δυναμικό»

 • Υψηλή εσωτερική πίεση αερίου

 • Υψηλή απόδοση μεταφοράς αερίου από την υγρή στην αέρια φάση

 • Ανθεκτική επιφάνεια και σταθερή φυσικοχημική δομή

 • Υδρόφοβη επιφάνεια Συμπεριφορά

 • Ουδέτερη άνωση

 • Σταθερή φυσικοχημική δομή

 • Μεγάλη διάρκεια ζωής

 • Οξειδωτική δράση

 • Ηλεκτροχημικά ενεργή

 • Μείωση της επιφανειακής τάση του νερού λόγω αρνητικά φορτισμένης επιφάνειας τους

Συμπεριφορά

 • Ουδέτερη άνωση

 • Σταθερή φυσικοχημική δομή

 • Μεγάλη διάρκεια ζωής

 • Οξειδωτική δράση

 • Ηλεκτροχημικά ενεργή

 • Μείωση της επιφανειακής τάση του νερού λόγω αρνητικά φορτισμένης επιφάνειας τους

Ισχυρά αρνητικό επιφανειακό ηλεκτρικό φορτίο

Οι νανοφυσαλίδες, λόγω ακριβώς του μικρού μεγέθους τους και της μεγάλης επιφάνειας τους ανά μονάδα όγκου, παρουσιάζουν ισχυρότατο αρνητικό επιφανειακό ηλεκτρικό φορτίο.

Μεγάλη εξωτερική επιφάνεια ανά μονάδα όγκου​

Οι νανοφυσαλίδες, διαθέτουν πάνω από 400 φορές μεγαλύτερη εξωτερική επιφάνεια σώματος σε σχέση με μια μικροφυσαλίδα διαμέτρου 40 μm.

Η πολύ μεγάλη επιφάνεια των νανοφυσαλίδων, επιτρέπει την αυξημένη μεταφορά της μάζας οξυγόνου (ή άλλου αερίου) της νανοφυσαλίδας, από την αέρια φάση στην υγρή φάση, διασφαλίζοντας ότι όλος πρακτικά ο όγκος του αερίου αποδίδεται στο υγρό.

Εφαρμογή & οφέλη στο νερό άρδευσης

 • Οι νανοφυσαλίδες εμφανίζουν ουδέτερη άνωση, με συνέπεια να μην ανέρχονται γρήγορα στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού όπου θα «σκάσουν», οξυγονώνουν έτσι ολόκληρο τον όγκο νερού, επιτυγχάνοντας τον υπερκορεσμό του νερού με διαλυμένο οξυγόνο (DO).

 • Οι νανοφυσαλίδες, όταν τελικά συνθλίβονται εντός του νερού, παράγουν ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου (-OH). Έτσι χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, παρέχουν ένα ιδιαίτερα οξειδωτικό περιβάλλον.

Εφαρμογή & οφέλη στην αγροτική παραγωγή

Εφαρμογές

 • Δεξαμενή αποθήκευσης νερού ή ταμιευτήρα νερού

 • Πότισμα με σταγόνες

 • Υδροπονία τύπου DFT / NFT

Οφέλη​

 • Τα υψηλότερα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου οδηγούν σε καλύτερο ριζικό σύστημα και ευνοϊκότερες μικροβιολογικές συνθήκες του εδάφους. 

 • Το ηλεκτρικό φορτίο των νανοφυσαλίδων, μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού, βελτιώνοντας τη διήθηση και διείσδυση του νερού βαθύτερα μέσα στο έδαφος.

 • Οι νανοφυσαλίδες στο αρδευτικό σύστημα μειώνουν το βιοφίλμ εντός αυτού οδηγώντας σε λιγότερους φραγμένους σταλάκτες.

 • Μειώνουν τα παθογόνα μικρόβια εντός του αρδευτικού, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερες απώλειες στην παραγωγή της σοδειάς.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ MOLEAER NANOBUBBLE GENERATOR

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:

 

 • Φυσαλίδες μεγέθους ~100 nm, σε περιεκτικότατα του 1 δισεκατομμυρίου / ml νερού

 • Χαμηλή ενεργειακή απαίτηση και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

 • Οξυγόνωση οποιασδήποτε δεξαμενής και οποιουδήποτε βάθους νερού

 • Εύκολη ενσωμάτωση με συστήματα λίπανσης και συστήματα ελέγχου κλίματος

 • Ενσωματωμένη γεννήτρια οξυγόνου για απλή επιτόπια παραγωγή οξυγόνου (93% O2) στο μοντέλο Neo Oxygen Generator.

 • Αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος σε περίπτωση απώλειας πίεσης στην αναρρόφηση του νερού τροφοδοσίας

 • Αισθητήρας χαμηλής πίεσης αερίου στην τροφοδοσία και συναγερμός

 • Ενσωματωμένη παρακολούθηση DO σε πραγματικό χρόνο

 • Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση

 • Εύκολη τεχνική εγκατάσταση “plug and play” ακόμη και σε υφιστάμενες σωληνώσεις

 • Αθόρυβη λειτουργία

Picture9.jpg
bottom of page