top of page

THE CONCEPT:
SUSTAINABLE CIRCULAR AGRICULTURAL CLUSTER

cluster 1.png

Το έργο αφορά μια καθετοποιημένη υλοποίηση, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ενός αριθμού κτηνοτροφικών, γεωργικών και παράπλευρων εκμεταλλεύσεων που ενσωματώνει τις αρχές και βέλτιστες πρακτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μηδενικό υπόλειμμα, μηδενικούς ρύπους και θετικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  Με την εφαρμογή του Βιώσιμου Κέντρου Εκμεταλλεύσεων του Πρωτογενή Τομέα με τη χρήση Κυκλικής Οικονομίας το Κέντρο μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά την τοπική κοινότητα.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στα πρότυπα & αρχές:
•    Κυκλικής Οικονομίας
•    Βιολογικής παραγωγής
•    Διαχείρισης αποβλήτων
•    Ελάχιστο επίπεδο εκπομπών
•    Σχεδόν μηδενικό υπόλειμμα
•    Ανακύκλωσης & επαναχρησιμοποίησης νερού
•    Χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [φωτοβολταικά, γεωθερμία κ.λπ]
•    Διαχείρισης Ενέργειας
•    Γεωργίας Ακριβείας
•    Zero Waste [close to zero landfilling]
•    Modular Design
•    Συμμόρφωσης με προγράμματα της ΕΕ όπως ‘From Farm to Fork’, ή ‘Circular Economy Strategy’, ή ‘the UN Sustainability Millennium Goals’

Η υλοποίηση εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας, με μηδενικούς ρύπους, σημαντικές οικονομίες κλίμακας, μηδενικό κόστος μεταφοράς και μια βέλτιστη λειτουργικά και υγειονομικά λειτουργία. 

Έτσι μπορεί να αναβαθμίσει τα πρότυπα παραγωγής της χώρας μας, μέσα από:

•    Πλήρη καθετοποιημένη παραγωγή σε μικρό αριθμό στρεμμάτων
•    Πλήρη ενσωμάτωση αρχών και πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας
•    Βιολογική παραγωγή
•    Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας [ιδανικό για τοπικά ανάπτυξη]
•    Μηδενισμό κόστους μεταφοράς
•    Πολύ υψηλό επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού
•    Ελαχιστοποίηση ασθενειών

•    Δραματική μείωση κόστους ζωοτροφών
•    Πολλαπλά εμπορικά μοντέλα & πηγές εσόδων
•    Ελάχιστο επίπεδο εκπομπών
•    Μηδενικό υπόλειμμα
•    Έως και 50% λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό [έναντι συμβατικών μεθόδων]

•    Ανακύκλωση & επαναχρησιμοποίηση νερού
•    Ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία
•    Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
•    Ολοκληρωμένος έλεγχος παραγωγής σε όλα τα στάδια & για όλες τις μονάδες
•    Μικρότερο αρχικό κόστος εγκατάστασης
•    Σύντομη αποπληρωμή επένδυσης
•    Παραγωγή όλο το έτος
•    Θερμοκήπια σχεδιασμένα και εξοπλισμένα για να επιτρέπουν την παραγωγή μεγάλης γκάμας καλλιέργειες τροφίμων όλο το χρόνο.

ABOUT
THE SOLUTION

01

THE GOAL

​​Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία θετικών επιπτώσεων στο αναπτυξιακό (κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό) πρότυπο της Χώρας/Περιφέρειας/Περιοχής μέσω της καθετοποιημένης παραγωγής τροφίμων που βασίζεται σε σύγχρονες μονάδες του πρωτογενούς τομέα.

02

THE CONCEPT

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναπτύξει το Βιώσιμο Κέντρο Εκμεταλλεύσεων του Πρωτογενή Τομέα με τη χρήση Κυκλικής Οικονομίας.

Το έργο αφορά μια καθετοποιημένη υλοποίηση, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ενός αριθμού κτηνοτροφικών, γεωργικών και παράπλευρων εκμεταλλεύσεων

03

ΚΔΣΕΓΚ

Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Έξυπνης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΚΔΣΕΓΚ) είναι ένα  ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που ενσωματώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα τη διαχείριση, την παρακολούθηση όλων των πτυχών των κρίσιμων και μη, λειτουργικών στοιχείων του Βιώσιμου Συμπλέγματος των Εκμεταλλεύσεων [ όπως κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες διαχείρισης ζωοτροφών, θερμοκήπια, διαχείριση γάλακτος, τυροκομείο, διαχείριση νερών και αποβλήτων κ.λπ] ενώ παρακολουθεί, διαχειρίζεται και πιστοποιεί το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της εγκατάστασης.

04

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Κεντρική Διοίκηση & Γραφείο Προγραμματισμού

 • Γεωπόνοι, Διατροφολόγοι, Γιατροί, άλλες ειδικότητες

 • Διαχείριση Μονάδων παραγωγής σιτηρεσίων

 • Κεντρικό σύστημα ενεργειακής και λειτουργικής διαχείρισης Control Center

 • Μονάδα κατάρτισης [κεντρική συνεδριακή αίθουσα και αίθουσες σεμιναρίων]

 • Εμπορικό Τμήμα

 • Γραφείο συντήρησης και υποστήριξης

 • Λογιστήριο

 • Κέντρο διακίνησης και χώροι αποθήκευσης

05

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι εγκαταστάσεις θα λάβουν όλες τι απαραίτητες πιστοποιήσεις για λειτουργία στο υψηλότερο δυνατό ποιοτικό επίπεδο.

 • ISO9001:2015

 • ISO14001:2015

 • ISO45001:2018

 • ISO50001:2018

06

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην εγκατάσταση θα δημιουργηθούν

 • 200-250 νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο

 • 120-140 νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας

Η επιλογή των εργολαβικών εταιρειών και η πλήρωση των οργανικών θέσεων θα γίνει με προτεραιότητα στα τοπικά κριτήρια.

07

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Στην εγκατάσταση θα λειτουργεί εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό η τοπική κοινότητα θα μπορεί να εκπαιδεύεται σε θέματα του πρωτογενή τομέα, περιβαλλοντικά, νέας τεχνολογίας, σύγχρονων πρακτικών ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.λπ.

08

NET ZERO WASTE OPERATION

Στην εγκατάσταση θα γίνεται πλήρης ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού και όλα τα οργανικά απόβλητα θα μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα κατάλληλο και για βιολογική γεωργία. Η εγκατάσταση έχει μηδενικά απόβλητα, δεν μολύνει το περιβάλλον κι έχει σημαντικά χαμηλές εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου.

09

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

Δίπλα στην εγκατάσταση θα υπάρχουν μικρά κτίρια που θα φιλοξενούν μονάδες οικοτεχνίας [με βάση είτε τα παραγόμενα προϊόντα ή άλλα τοπικά προϊόντα] και θα αναπτυχθεί δραστηριότητα αγροτουρισμού.

10

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το έργο υποστηρίζεται από την Πανεπιστημιακή κοινότητα μέσα από συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, και το κέντρο έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

11

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης από την έναρξη των μελετών εφαρμογής και αδειοδότησης μέχρι και την έναρξη λειτουργίας είναι 15 μήνες.

12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ο Δημόσιος τομέας μέσα από τους φορείς του [Συναρμόδια Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση] θα παράσχει

 • το χώρο για την υλοποίηση της εγκατάστασης,

 • ταχύτητα στην αδειοδότηση των μονάδων και

 • fast track έγκριση συγχρηματοδότησης της έργου.

13

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομάδες επενδυτών και διεθνή funds για συγχρηματοδότηση του έργου και συμμετοχή στη λειτουργία και την εμπορική εκμετάλλευση. Οι εταιρείες παρέχουν επίσης συμβόλαιο πλήρους απορρόφησης της παραγωγής και συμβόλαια συμβολαιακής γεωργίας σε γειτνιάζοντες παραγωγούς ζωοτροφών και γεωργικών προϊόντων.

14

ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 • Global Esco Group [Design, Technical Provider, PM. Operations]

 • Investment Funds [ Corinth, Sporos Circular Economy Fund, Raise Corp. USA etc]

 • Έλληνες παραγωγοί κλπ

bottom of page